Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ


διευθυνση κοινωνικησ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, (ευπαθείς ομάδες γ’ ηλικία, παιδική προστασία) των πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με λήψη των κατάλληλων μέτρων και την ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Συγχρόνως είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της δια βίου μάθησης και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς.


Η Κοινωνική Υπηρεσία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 1989, με σκοπό να οργανώσει προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής, να λειτουργήσει την Κατασκήνωση και να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως η εξάπλωση της Τοξικοεξάρτησης. Στόχος της Υπηρεσίας ακόμη ήταν, η στήριξη των ατόμων με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, καθώς και αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ομάδες απειλούμενες με Κοινωνικό αποκλεισμό.


Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, η Κοινωνική Υπηρεσία ήταν Γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικού και το προσωπικό της, αποτελείτο από ένα Κοινωνικό Λειτουργό και έναν Εργοθεραπευτή.
       
       Αργότερα η Κοινωνική Υπηρεσία αναβαθμίστηκε σε Τμήμα, οπότε σημειώθηκε και η ανάλογη στελεχιακή και υπηρεσιακή «ενδυνάμωσή» της, με την ένταξη στην Υπηρεσία ενός Διοικητικού υπαλλήλου.
     
     Μετά τη διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης, μετατάχθηκαν στην Υπηρεσία σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί και μία Βοηθός Νοσηλεύτρια.


    Στις 24 Νοεμβρίου του 2009 δημοσιεύθηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, με τη σημαντική αλλαγή της αναβάθμισης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε Διεύθυνση.

    Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύθηκε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. ) τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, όπου στη Διεύθυνση, εντάχθηκε το Τμήμα Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής τους Δήμου μας, αποτελείται πλέον, από τέσσερα Τμήματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα.

κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου